Gemeente Overijse

Rode Kruis zoekt Brugfiguren

06-01
Rode Kruis zoekt Brugfiguren

De Rode Kruisafdelingen Overijse en Hoeilaart stapten mee in het project rond Brugfiguren van het Huis van het Kind Druivenstreek en zijn nu dringend op zoek naar vrijwilligers.

 

Brugfiguren zijn vrijwilligers die kinderen uit de kleuter- en lagere school begeleiden die het in de klas moeilijk hebben. De oorzaak van die achterstand kan velerlei zijn: moeilijke thuissituatie, onvoldoende taalkennis en ondersteuning thuis, schoolachterstand wegens onstabiele leefomgeving, ...

 

Brugfiguren ondersteunen de kinderen bij het maken van hun huiswerk, bij het lezen van een boek, met het maken van rekenoefeningen, … Zij of hij is de 'toffe juf of meester' die op afgesproken tijdstippen thuis of in de klas langs komt, steeds in overleg met leerkracht en ouders. Het Rode Kruis zorgt voor een basisopleiding.

 

Momenteel begeleiden Brugfiguren al meer dan twintig kinderen uit scholen van Hoeilaart en Overijse. Dan kom je al snel handen tekort, ook omdat steeds nieuwe aanvragen binnenstromen.

 

Kan je je minimum één uur per week vrijmaken om een kind te begeleiden? Neem dan snel contact op met:

 

Het Huis van het Kind Druivenstreek is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Overijse en Hoeilaart dat zorgt voor ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders. Ze doen dit door acties te ondersteunen en te ondernemen op vlak van preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting én hierover te communiceren.