Gemeente Overijse

Lokaal Overleg Kinderopvang

Lokale besturen zijn verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als adviesraad op te richten.

Het LOK geeft advies rond beleidskeuzes en vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met kinderopvang in de gemeente.


Het LOK heeft ook een signaalfunctie rond kinderopvang naar het lokaal bestuur toe en signaleert knelpunten, zoekt mee naar oplossingen voor problemen, bundelt informatie rond kinderopvang,…


Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...).

Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.


Zowel in Overijse als in Hoeilaart is het LOK een actieve partner van het gemeentebestuur.


Meer info:

Contact