Gemeente Overijse

Voorschoolse kinderopvang

Heel wat ouders doen beroep op kinderopvang. Van kleins af aan kunnen kinderen daarom terecht in een gezinsopvang of groepsopvang. 

Het is belangrijk dat je kind zich goed voelt in de opvang en daar ook alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Ook als ouder moet je je kind met een goed gevoel kunnen achterlaten bij een onthaalinitiatief.


Kind en Gezin is het agentschap van de Vlaamse overheid dat als opdracht heeft 'actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen' door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Op de website van Kind en Gezin vind je dan ook heel wat informatie in woord en beeld in verband met het hoe en waarom van kinderopvang.

Je vindt er onder meer een antwoord op vragen rond de soorten opvang, de tarieven in de opvang, de kwaliteitscriteria,…


Je kan via de website op zoek naar een geschikt opvanginitiatief in de buurt dat voldoet aan jouw noden en behoeften. Ga daarom naar www.kindengezin.be/kinderopvang/ 


Betaal je voor kinderopvang een inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen), dan moet je een attest inkomenstarief aanvragen. Ook dat gebeurt via de website van Kind en Gezin waar je je dient te registreren via 'Mijn Kind en Gezin'.


De initiatieven die erkend werden en onder toezicht staan van Kind en Gezin kunnen jaarlijks een fiscaal attest afleveren dat je als ouder kan inbrengen bij de belastingaangifte.

Contact