Gemeente Overijse

Samenwerkingsverband

Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers nemen deze opdracht elke dag ter harte. De Huizen van het Kind komen er om de krachten nog meer te bundelen om zo gezinnen nog beter te ondersteunen…

 

Het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) trad in werking op 1 april 2014. In deze regelgeving wordt het wat, waarom, voor wie, met wie en hoe van de 'Huizen van het Kind' bepaald.

 

De gemeente- en OCMW-besturen van Overijse en Hoeilaart hadden al een traditie van samenwerking rond initiatieven binnen het beleid rond opvoedingsondersteuning. Het bundelen van het aanbod in het kader van de 'Week van de Opvoeding' is daar waarschijnlijk het meest gekende voorbeeld van.

 

Samen met verschillende partners werkte de intergemeentelijke 'Werkgroep Opvoedingsondersteuning – WOP' in het verleden tal van initiatieven uit ter ondersteuning van gezinnen en opvoeders. De wens om ook samen werk te maken van het 'Huis van het Kind Druivenstreek' werd positief onthaald.

 

In de loop van 2014 werden dan ook de nodige stappen gezet om dit samenwerkingsverband vorm te geven en werd een erkennings- en subsidieaanvraag ingediend bij Kind en Gezin. Met ingang van 1 november 2014 werd onze aanvraag goedgekeurd.

 

Contact

Documenten